วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

logo knc
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา
จำนวนผู้มาเยี่ยม 173841

Tool: /Webboard /Chat /E-mail (Yahoo Mail) /Instruction Infomation

ข้อมูลทั่วไป
สถานที่
การเดินทาง

การเรียนการสอน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
/การศึกษาทั่วไป

ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล
ภาควิชาสูติศาสตร์
ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่-สูงอายุ
ภาควิชาสุขภาพจิต-การพยาบาลจิตเวช
ภาควิชาอนามัยชุมชน
ภาควิชาบริหารการพยาบาล

หลักสูตรที่เปิดอบรม
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาล Orthopedic
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี การพยาบาลอนามัยครอบครัว
CAI แนะนำ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
ระบบกระดูก onWeb
(Skeletal System)

ทิศทางวิทยาลัยที่ควรจะเป็น

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลอนามัยครอบครัว

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่นี่

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี สารสัมพันธ์ ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ข่าว....แวดวง IT
- การเสียภาษี ภงด.91 บนอินเตอร์เน็ต
-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2546

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2546

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีขอเชิญร่วมงานครบรอบ 48 ปีวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมาWebSite ที่น่าสนใจ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีThe Internet's Nursing Resource
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีNursing for Nurses : Colleges and University
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีNursing for Nursesn : Student Nursing
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีรวม web site ทางการแพทย์ จาก...วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีgnec.itgo.com การพยาบาลผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุข
สบช.
Home Page ของวิทยาลัยสังกัด สบช.
NECNet
วิทยาลัยฯ ในสังกัด สบช.
Mail_รวมของ สบช.

ข่าว
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีแผนพัฒนาสุขภาพในช่วง 2545-2549

สมัครสอบ ปี2544
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2545

ในรั้ววิทยาลัยฯ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีE-Mail ของบุคลากร

อบรม
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี การสมัครเรียนคอมพิวเตอร์
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี การใช้งาน Internet เบื้องต้น
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี การจัดทำบทเรียนผ่าน Internet ด้วย Dreamweaver3.0

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เรียน Dreamweaver3.0 บน internet

ศึกษาต่อ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
ความรู้ทั่วไป
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี วัคซีนรวมใหม่
   
WebMaster :somkiatbk@yahoo.com
Web กลางของกลุ่มสารสนเทศ สบช. : http://www.geocities.com/itpbri/